Zigeunerorkest Cserebogár In de Waterstaatskerk Bovensmilde

Vrijdag, 23 november in de Waterstaatskerk in Bovensmilde

Het zigeunerorkest Cserebogár speelt volksmuziek uit Hongarije, Roemenië en Rusland.

 

 

.

Culturele Raad Smilde          

 

 

Jan Lagendijk over de Noorderbegraafplaats in Assen

Woensdag, 28 november

Een lezing van Jan Lagendijk over

De Noorderbegraafplaats in Assen

In participatie met de gemeenteAssen beijveren meer dan 40 vrijwilligers zich de vervallen begraafplaats te restaureren.

 

 

.

Culturele Raad Smilde          

 

 

Filosofisch Café

NIET op 16 november maar op

Vrijdag, 30 november in Atelier Tine Mersmann in Smilde

verkennen deelnemers aan FiloCafe een tweetal begrippen en het verband:

ZELFBESCHIKKING EN ONGELIJKHEID

Wat bedoelen we er concreet mee en hoe hebben of krijgen we er allemaal mee te maken.

Leidraad is zoals altijd: niet het denken besparen, maar zo mogelijk aanzetten tot eigen gedachten..

Culturele Raad Smilde          

 

 

Bij iedereen moet zo nu en dan iets gebeuren om kleur in het leven te brengen.

Daar wil de Culturele Raad Smilde (CRAS) graag aan meewerken. CRAS wil graag een heel gevarieerd programma aanbieden, waaruit iedereen zijn “bloemen”  kan plukken.

Doel van de Stichting

Een samenhangend aanbod van culturele activiteiten over het gehele spectrum van de cultuur in zowel Bovensmilde, Smilde als in Hoogersmilde te realiseren.

Voorts het stimuleren van de gehele bevolking tot deelname aan de verscheidenheid van het culturele aanbod in zowel passieve als in actieve zin.

Wat verstaan wij onder cultuur?

Onder cultuur verstaan wij kunstuitingen op het gebied van o.a.

  • muzikale expressievormen
  • Beeldende kunst
  • Dramatische expressie
  • Literatuur en poëzie
  • Film-, foto– en video-expressie
  • Uitingen op grond van een normen- en waardepatroon, zoals dat in onze samenleving kan worden waargenomen.
Ontvang onze nieuwsbrief!

Ontvang onze nieuwsbrief!

Meld je aan op onze nieuwsbrief om op de hoogte blijven van de evenementen die wij organiseren.

Je hebt je bijna succesvol aangemeld voor de nieuwsbrief. Bevestig de aanmelding via de activatie link die je inmiddels per e-mail hebt ontvangen.