Bestuur

Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt de kunst het leven.

SECRETARIAAT
Vaartweg 8
9422 CM Smilde.

Tel.: 0592 – 412121

E-mail: info@cultureleraadsmilde.nl

 

LEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter

F. Landwaart
Molenpark 6
9422 LV Smilde
06-18941866
landwaart11@planet.nl

Secretaris

Mw. E. Meijer
Vaartweg 8
9422 CM Smilde
0592-412121
eemsw41@gmail.com

Penningmeester

Wim Snel
Stelling 12
9422 LA Smilde
0592-414335
wim.snel@hccnet

Lid

Maria Oosterhof
Carry van Bruggenstraat 22
9422 KN  Smilde
0592-413511
mariaoosterhof@gmail.com

Lid

Janke Oosting,
Beukenlaan 8
9422 JE Smilde
0592-860663
jankeoosting@mac.com

Lid

Martin Verhagen
Eekhoutswijk 11
9422 VB  Smilde
06-10467041
mmverhagen@hotmail.com